دستگاه های تصفیه آب خانگی

نمایش کلی محصولات خانگی

Sintra

CE 6 - NF

CE 6 Puritec

CE-2

CE-4

CE-5

CE-6

CE-7

CMB-R3

CME-R3


دستگاه های تصفیه آب تجاری

نمایش کلی محصولات تجاری

CL-200/300

CL-500/700

IRO-800GPD

IRO-1500GPD

IRO-3000GPD

IRO-4500GPD

IRO-6000GPD

IRO-9000GPD


فیلتر

نمایش کلی محصولات  

Filter-Spun P.P5

Filter-U.D.F

Filter-C.T.O

Filter-RO

Post Mineral Filter

UDF K

GAC- K

Pre-Filter K

FILTER_Cartridge

Big_blue 

UV Lamp

 


 

 

 

 

 

مشخصات فیلتر

مدل فیلتر :

Post Mineral Filter

نام فیلتر:

پست فیلتر مینرال

چگونگی عملکرد فیلتر:

انرژیزه شدن آب و بازگشت حیات بخشی - انرژی اولیه آب با عبور از کریستال های سلیسیم

مرحله:

مرحله نهایی

اندازه فیلتر:

 سانتی متر

زمان تعویض:

24 ماه یکبار

توضیحات :

 

 

 

 

 

 

 

HOME  |  ABOUT USPRODUCTS  |  ACCESSORIES SUPPORT  |  CONTACT US

copy right 2010 © عابرشاپ طراح و پشتیبان سایت اینترنتی Design Engines System : www.Aber Shop.com